خاطرات هشت سال دفاع مقدس در سنگر جبهه و شهادت شهدای مطهر