خاطرات هشت سال دفاع مقدس در سنگر جبهه و شهادت شهدای مطهر
 
 
ایده های درآمد زا